Renovace dřevěné podlahy přebroušením

Renovace masivní dřevěné podlahy přebroušením – nejčastější způsob renovace.

Prakticky v dnešní době nejpoužívanější technologií na renovaci dřevěné podlahy je její přebroušení, přetmelení a opatření novou povrchovou úpravou. Je to dáno masivním používáním dřeva, jako materiálu pro podlahy v minulosti, kdy ještě neexistovaly dnešní technologie povrchových úprav, parkety se pouze pastovaly, ošetřovali epoxidovým a nebo lodním lakem, případně jinými dostupnými prostředky ( hydrovosk apod. ). Tyto nelze odstranit jiným způsobem, nežli je vybroušení dřevěné podlahy na čisté dřevo.

Tato technologie spočívá v použití brousících strojů, pomocí kterých se odstraní určitá část poškozené horní vrstvy dřevěné podlahy s již nefunkční povrchovou úpravu. Při použití této technologie je nezbytné odstranit obvodové lišty u zdí, dveřní prahy a ostatní ukončovací prvky a nahradit je novými, ze stejné dřeviny jako je samotná dřevěná podlaha

(z ekonomického hlediska je to výhodnější, nežli se pokoušet o renovaci těchto podlahových prvků ). Samotné broušení probíhá s použitím více specializovaných brousících strojů, a brusiva o různé zrnitosti. Pro dosažení optimálního vzhledu nové podlahy je nutné dodržovat technologickou kázeň a stanovené brousící postupy.

Na případné mezery mezi jednotlivými prvky dřevěné podlahy způsobené sesycháním dřeva se použije tmelící hmota zhotovená ze specielního roztoku s přidáním vybroušených pilin tak, aby výsledná barva tmelu byla barevně co nejpodobnější dřevěné podlaze. Tmelení spár mezi jednotlivými dřevěnými segmenty je spolehlivé pouze tehdy, jsou li jednotlivé dílce dřevěné podlahy pevně přichyceny k podkladu a navzájem se nepohybují, v opačném případě je množství tmelu který zůstane na svém místě přímo úměrné stavu dřevěné podlahy a jejím vzájemným pohybům.

Na přetmelenou, vybroušenou a hladkou dřevěnou podlahu se poté provádí vhodná povrchová úprava dle představ a vkusu uživatele s přihlédnutím na zatížení dřevěné podlahy provozem v místnosti.