PVC v rolích

PVC s měkčeným rubem:

V současné době velmi vzrůstá poptávka po cenově dostupných materiálech, které dokáží věrně imitovat povrchy, které bylo možné v minulosti vytvářet pouze s originálními podlahovými krytinami, jako jsou například přírodní dřevo a nebo kámen. Nová technologie výroby umožňuje vyrábět povrchové úpravy takřka nerozeznatelné od tradičních materiálů. PVC v novém designu je oblíbené především při rekonstrukcích panelových bytů, ale stále více nalézá uplatnění i v rodinných domech a komerčních objektech. A především tam, kde by byla údržba tradičních materiálů problematická a jejich životnost vlivem užívání a zatížení prostor neúměrně snižována.

PVC do intenzivně zatěžovaných prostor:

Podlahové materiály tvořené PVC krytinou obstojí i ve velmi zatěžovaných prostorách jako jsou schodiště a komunikační prostory bytových domů a veřejných budov, prostory zdravotnických zařízení včetně zdravotnických prostor se speciálním režimem ( elektricky vodivá podlaha, sterilní prostředí operačních sálů ) Výrobní prostory moderních závodů a podobně. Pokud cestujete městskou hromadnou dopravou, vlakem či metrem a podíváte-li se na čem vlastně stojíte, uvidíte opět PVC krytinu.