Přírodní linoleum

Přírodní linoleum Marmoleum®, Artoleum® – příroda přetvořená v ušlechtilost barev

Přírodní linoleum (Marmoleum® a Artoleum®) je vyráběno z prakticky nevyčerpatelných stoprocentně přírodních surovin. Je biologicky odbouratelné a nenarušuje životní prostředí. Linoleum snáší vysoké zatížení, odolává ohni, je to velice dekorativní a kreativní materiál. Linoleum má neměnné antistatické parametry, a proto brání vytváření statického náboje. Kromě toho vykazuje velmi příznivé hodnoty elektrického odporu.

Linoleum (Marmoleum® a Artoleum®) je vyrobeno z lněného oleje, pryskyřice, dřevité moučky, vápence, přírodních pigmentů a juty.

Lněný olej

Lněný olej, který je získáván lisováním lněných zrn, je nejdůležitejěší surovinou při výrobě linolea (rovněž propůjčuje linoleu i název).

Dřevitá moučka

Dřevitá moučka je používána pro svoji unikátní schopnost vázat na sebe pigmenty, to dodává linoleovým produktům jejich nádherné barvy a zajišťuje jejich dlouhotrvající barevnou stálost.

Pryskyřice

Pryskyřice, která je získávána z borovic metodou, která neškodí jejich růstu, poskytuje pojidlo linolea. Společně s lněným olejem dává pryskyřice linoleu jeho jedinečnou kombinaci síly a flexibility.

Vápenec

Vápenec se vyskytuje všude ve světě v téměř nevyčerpatelných množstvích. Velmi jemně mletý vápenec je cennou surovinou pro přírodní linolea Marmoleum® a Artoleum®.

Pigmenty

Ekologicky šetrné pigmenty propůjčují nádherné a živoucí barvy našim linoleím a nikterak naškodí životnímu prostředí, protože neobsahují olovo ani kadmium.

Juta

Juta, která je upředená z vláken rostliny juty z Indie a Bangladéše, je preferovanou podkladovou látkou produktů Marmoleum® a Artoleum® pro svůj přírodní původ.