Plovoucí podlahy s alternativní nášlapnou vrstvou

Plovoucí podlahy s alternativní nášlapnou vrstvou – moderní a kreativní

Konstrukce plovoucí podlahy s alternativní nášlapnou vrstvou je tvořena podkladní vrstvou, která je nejčastěji vyrobena z dřevovláknité HDF desky ve které jsou vyfrézovány zámky kterými se podlaha spojuje a na této desce je nalepena podlahová krytina kterou je možné pokládat i klasickým způsobem celoplošným přilepením. V tomto případě jde nejen o snahu výrobců plovoucích podlah rozšířit nabídku svého sortimentu, ale i o vytvoření moderního materiálu který je možné pokládat bez složitějších technologií a zvýšených nároků na čas potřebný k realizaci podlahy, což by samotný materiál použitý na nášlapnou vrstvu neumožňoval. Jako materiál alternativní nášlapné vrstvy se používá přírodní linoleum, vinyl nebo PVC a korek. Pro lepší uživatelský komfort takovéto podlahy je podkladní vrstva zespodu opatřena materiálem tlumícím kročejový hluk.

Výhody plovoucí podlahy s alternativní nášlapnou vrstvou:

Nevýhody plovoucí podlahy s alternativní nášlapnou vrstvou:

Citlivost na jakoukoli vlhkost – podlahu je nutné udržovat v suchém prostředí s relativní vzdušnou vlhkostí 40 – 60 % i v zimních měsících, při nedodržení těchto parametrů vzniknou mezi jednotlivými lamelami mezery a dojde k nabobtnání okrajů jednotlivých lamel a tím k trvalému znehodnocení podlahy, většinou je nutné umístit do místnosti vhodné zvlhčovače a při úklidu používat mokré vytírání co nejméně. I v případě že je samotná nášlapná vrstva tvořena materiálem který vlhkosti odolává, nejsou spoje mezi jednotlivými lamelami vodotěsné a při vniknutí vlhkosti do jádra podlahy (pod vrchní nášlapnou vrstvu) dojde k nabobtnání podkladní vrstvy a zámků stejně jako u běžné plovoucí podlahy a tím může dojít i k oddělení nášlapné vrstvy od podkladu.

Plovoucí podlaha není nosnou vrstvou – podklad na kterém je plovoucí podlaha položená přímo úměrně ovlivňuje samotnou životnost celé plovoucí podlahy. Podklad pod plovoucí podlahu musí odpovídat normě ČSN 744505 čl. 3.3 s mezní odchylkou definovanou jako 2m/2mm. Při vyšších odchylkách dochází k nadměrnému zatěžování zámků jednotlivých segmentů a tím dojde k jejich prasknutí a rozestoupení jednotlivých dílců plovoucí podlahy od sebe. Různé tak zvané vyrovnávací podložky jsou pouze snahou některých obchodníků (především hobbymarkety a jejich „udělej si sám“) a nebo ne příliš zkušených řemeslníků, prodat samotný materiál a snížit tím celkovou cenu na pořízení plovoucí podlahy.