Plovoucí podlahy laminátové

Plovoucí laminátové podlahy – praktická imitace tradičních materiálů

Laminátové plovoucí podlahy jsou v dnešní době velmi oblíbeným a masivně rozšířeným podlahovým materiálem. Konstrukce laminátové podlahy je tvořena podkladní vrstvou, která je nejčastěji vyrobena z dřevovláknité HDF desky ve které jsou vyfrézovány zámky, kterými se podlaha spojuje, na této desce je nalepen dekorační papír, který imituje požadovaný dekor a je opatřený povlakem z melaminové pryskyřice, která zároveň tvoří nášlapnou vrstvu podlahy. Tento materiál díky této výrobní technologii, kdy je dekor podlahy tvořen pouhou „náhradní fotografií“ dokáže prakticky imitovat jakýkoli materiál používaný pro zhotovování podlah a jeho možnosti jsou v tomto směru naprosto neomezené.

Výhody plovoucí laminátové podlahy:

Nevýhody plovoucí laminátové podlahy:

Citlivost na jakoukoli vlhkost – podlahu je nutné udržovat v suchém prostředí s relativní vzdušnou vlhkostí 40 – 60 % i v zimních měsících, při nedodržení těchto parametrů vzniknou mezi jednotlivými lamelami mezery a dojde k nabobtnání okrajů jednotlivých lamel a tím k trvalému znehodnocení podlahy, většinou je nutné umístit do místnosti vhodné zvlhčovače a při úklidu používat mokré vytírání co nejméně.

Jakékoli poškození podlahy je prakticky neopravitelné - někteří výrobci laminátových podlah sice dodávají k těmto účelům opravné pasty a nebo tvrdé vosky, tyto je ovšem třeba čas od času obnovovat a oprava je na podlaze opticky vidět. Bez výměny poškozených částí laminátové podlahy (jsou-li nové dílce k dispozici) nelze podlahu trvalým způsobem opravit.

Plovoucí podlaha není nosnou vrstvou – podklad na kterém je plovoucí podlaha položená přímo úměrně ovlivňuje samotnou životnost celé plovoucí podlahy. Podklad pod plovoucí podlahu musí odpovídat normě ČSN 744505 čl. 3.3 s mezní odchylkou definovanou jako 2m/2mm. Při vyšších odchylkách dochází k nadměrnému zatěžování zámků jednotlivých segmentů a tím dojde k jejich prasknutí a rozestoupení jednotlivých dílců plovoucí podlahy od sebe. Různé tak zvané vyrovnávací podložky jsou pouze snahou některých obchodníků (především hobbymarkety a jejich „udělej si sám“) a nebo ne příliš zkušených řemeslníků, prodat samotný materiál a snížit tím celkovou cenu na pořízení plovoucí podlahy.