Dýhované plovoucí podlahy

Dýhované plovoucí podlahy – spojení moderní technologie a přírody

Plovoucí dýhovaná podlaha je určena pro ty, kteří si chtějí vychutnávat originální přírodní kresbu dřeva s pocitem, že mají dřevnou podlahu s nejtvrdším povrchem z přírodního materiálu i v případě, že zvolí dřevinu, která je svojí povahou měkká a v třívrstvém a nebo masivním provedení je více náchylná na poškození. Chtějí podlahu rychle a nemají zájem investovat do nákladnějších variant dřevěných podlah, jak třívrstvých plovoucích tak masivních. Plovoucí dýhovaná podlaha je ekonomicky nejvýhodnější variantou podlahy s povrchem z přírodního materiálu.

Dílec plovoucí dýhované podlahy je nejčastěji tvořen třívrstvým sendvičem který se skládá ze středové podkladní vrstvy z umělého, nejčastěji HDF materiálu, do kterého jsou vyfrézovány zámky na spojování jednotlivých lamel, tato středová vrstva je z vrchní strany opatřena dýhou která je tvořena z přírodní ušlechtilé dřeviny o tloušťce cca 0,6 mm s již provedenou povrchovou úpravou. Na spodní straně je nalepena většinou korková vrstva, která tlumí hluk. Plovoucí dýhovaná podlaha je z plovoucích podlah opatřených přírodním dřevěným povrchem nejtvrdší a nejtišší podlahou.

Výhody plovoucí dýhované podlahy:

Nízká pořizovací cena oproti klasickým masivním podlahám a třívrstvým dřevěným plovoucím podlahám – podlaha je dodávána již z výroby i s povrchovou úpravou a stačí ji tedy „jen“ položit do místnosti bez nutnosti technologických přestávek a adaptačních dnů, podlahu je ihned po položení možné užívat běžným způsobem.

Podlaha nestudí - dřevo je izolant a chůze po dýhované podlaze nenavozuje pocit „studených nohou“, samotná kresba dřeva navozuje opticky teplý vjem.

Možnost použití i netradičních dřevin – jako nášlapná vrstva se u plovoucích dýhovaných podlah používají i tropická dřeva a nebo dřeviny které jsou jen obtížně použitelné na masivní dřevěnou podlahu.

Snadná údržba – pro údržbu dýhovaných plovoucích podlah je dostupná celá řada čistících prostředků, které dokáží odstranit z podlahy velmi odolné nečistoty, podlahu konzervují a oživují, potlačují a nebo přímo odstraňují mikroškrábance.

Nejtvrdší povrch – povrchová úprava která se provádí již ve výrobním závodu speciální technologií, kdy prostředek na povrchovou úpravu proniká prakticky do celé tloušťky použité dýhy, kde ztuhne a tím zvýší odolnost samotné dřeviny proti opotřebení.

Maximální flexibilita při renovaci podlahy – svojí konstrukční výškou okolo 10 mm umožňuje velmi dobře renovaci podlahy v již fungujícím interiéru, není třeba řešit příliš velký výškový rozdíl od stávající (původní) podlahy a dramaticky upravovat interiérové prvky které by překážely a nebo byly nefunkční (dveře, vestavné skříně a podobně).

Podlahové topení - díky nižší celkové tloušťce klade menší odpor při vytápění prostor podlahovým topením, oproti jiným dřevěným materiálům s vyšší tloušťkou (plovoucí třívrstvá podlaha, masivní dřevěná podlaha).

Nevýhody plovoucí dýhované podlahy:

Citlivost na jakoukoli vlhkost – podlahu je nutné udržovat v suchém prostředí s relativní vzdušnou vlhkostí 40 – 60 % i v zimních měsících, při nedodržení těchto parametrů vzniknou mezi jednotlivými lamelami mezery a tím dojde k trvalému znehodnocení podlahy, většinou je nutné umístit do místnosti vhodné zvlhčovače a při úklidu používat mokré vytírání co nejméně.

Poškození podlahy je neopravitelné – vzhledem k nižší tloušťce nášlapné vrstvy a jejímu zušlechtění v celé tloušťce dýhy povrchovou úpravou, je prakticky vyloučeno tuto podlahovou krytinu renovovat broušením. Lze používat pouze neinvazivní čistící prostředky a v případě povrchové úpravy olejem je možné použít pouze technologii renovace pomocí regeneračního oleje.

Plovoucí podlaha není nosnou vrstvou – podklad na kterém je plovoucí podlaha položená přímo úměrně ovlivňuje samotnou životnost celé plovoucí podlahy. Podklad pod plovoucí podlahu musí odpovídat normě ČSN 744505 čl. 3.3 s mezní odchylkou definovanou jako 2m/2mm. Při vyšších odchylkách dochází k nadměrnému zatěžování zámků jednotlivých segmentů a tím dojde k jejich prasknutí a rozestoupení jednotlivých dílců plovoucí podlahy od sebe. Různé takzvané vyrovnávací podložky jsou pouze snahou některých obchodníků ( především hobbymarkety a jejich „udělej si sám“ ) a nebo ne příliš zkušených řemeslníků, prodat samotný materiál a snížit tím celkovou cenu na pořízení plovoucí podlahy ovšem bohužel na úkor životnosti podlahy.