Dřevěné plovoucí podlahy

Plovoucí dřevěné podlahy – autentická klasika moderního bydlení

Plovoucí dřevěná podlaha je vhodnou alternativou pro ty, kteří nechtějí „studenou a mnohdy sterilně vypadající“ laminátovou podlahu, ale preferují přírodní originalitu vycházející z individuální kresby dřeva a chtějí si být jistí, že mají doma originál který nikde jinde neuvidí. Chtějí podlahu rychle a nemají zájem investovat do dalších technologií spojených se zhotovením masivní dřevěné podlahy.

Dílec plovoucí dřevěné podlahy je nejčastěji tvořen třívrstvým sendvičem který se skládá ze středové podkladní vrstvy měkkého, většinou smrkového dřeva do kterého jsou vyfrézovány zámky na spojování jednotlivých lamel, tato středová vrstva je z vrchní strany opatřena ušlechtilou dřevinou o tloušťce 3 – 5 mm s již provedenou povrchovou úpravou a na spodní straně je přilepený dýhový díl sloužící jako „protitah“ nášlapné vrstvy z ušlechtilého dřeva. Všechny tři vrstvy jsou k sobě navzájem slepeny křížem přes směr let jednotlivých dřevin, což zaručuje větší rozměrovou stabilitu celého dílce. Někteří výrobci používají na krátké straně lamel pro zámek odolnější dřevinu nežli je smrk (jasan apod.) a nebo kompozit.

Výhody plovoucí dřevěné podlahy:

Nízká pořizovací cena oproti klasickým masivním podlahám a jejich zhotovení – podlaha je dodávána již z výroby i s povrchovou úpravou a stačí ji tedy „jen“ položit do místnosti bez nutnosti technologických přestávek a adaptačních dnů, podlahu je ihned po položení možné užívat běžným způsobem.

Podlaha nestudí – dřevo je izolant a chůze po dřevěné podlaze nenavozuje pocit „studených nohou“, samotná kresba dřeva navozuje opticky teplý vjem.

Možnost použití i netradičních dřevin a jejich povrchových úprav – jako nášlapná vrstva se u plovoucích třívrstvých podlah používají i tropická dřeva a nebo dřeviny které jsou jen obtížně použitelné na masivní dřevěnou podlahu, povrchová úprava prováděná přímo ve výrobě umožňuje vytvářet i netradiční povrchy, které nelze docílit při klasické montáži masivní podlahy, například dřevěná podlaha s částečně nanesenou vrstvičkou kovu, různé druhy kartáčování a podobně.

Snadná údržba – pro údržbu dřevěných plovoucích podlah je dostupná celá řada čistících prostředků, které dokáží odstranit z podlahy velmi odolné nečistoty, podlahu konzervují a oživují, potlačují a nebo přímo odstraňují mikroškrábance.

Možnost renovace – v případě zvolení vhodného typu dřevěné plovoucí podlahy a její montáže je možná i renovace dřevěné plovoucí podlahy přebroušením a novou povrchovou úpravou.

Nevýhody plovoucí dřevěné podlahy:

Citlivost na jakoukoli vlhkost – podlahu je nutné udržovat v suchém prostředí s relativní vzdušnou vlhkostí 50 – 60 % i v zimních měsících, při nedodržení těchto parametrů vzniknou mezi jednotlivými lamelami mezery a tím k trvalému znehodnocení podlahy, většinou je nutné umístit do místnosti vhodné zvlhčovače a při úklidu používat mokré vytírání co nejméně.

Poškození podlahy je obtížně opravitelné - Plovoucí a tím i částečně pružné uložení podlahy a její omezená tloušťka nášlapné vrstvy, prakticky vylučuje renovaci podlahy klasickým způsobem „masivního broušení“, i přes toto omezení je možné částečně podlahu brousit s použitím šetrnějších technologií, ale vzhledem k dnešní pořizovací ceně nové podlahy v tomto provedení, se ne vždy vyplatí a riziko toho, že dojde k probroušení ušlechtilého dřeva na podkladní vrstvu je tu vždy. Pokud uvažujete o případné renovaci takovéto podlahy je třeba této skutečnosti přizpůsobit výběr podlahy a způsob montáže.

Plovoucí podlaha není nosnou vrstvou – podklad na kterém je plovoucí podlaha položená přímo úměrně ovlivňuje samotnou životnost celé plovoucí podlahy. Podklad pod plovoucí podlahu musí odpovídat normě ČSN 744505 čl. 3.3 s mezní odchylkou definovanou jako 2m/2mm. Při vyšších odchylkách dochází k nadměrnému zatěžování zámků jednotlivých segmentů a tím dojde k jejich prasknutí a rozestoupení jednotlivých dílců plovoucí podlahy od sebe. Různé tak zvané vyrovnávací podložky jsou pouze snahou některých obchodníků (především hobbymarkety a jejich „udělej si sám“) a nebo ne příliš zkušených řemeslníků, prodat samotný materiál a snížit tím celkovou cenu na pořízení plovoucí podlahy.