Pěkná a trvanlivá podlaha

Přáním každého, kdo si pořídí novou podlahovou krytinu je, aby podlaha vypadala pěkně a měla dlouhou životnost. Ovšem ne všichni si uvědomují, že pouhým výběrem samotné podlahové krytiny nemají zaručeno, že se budou z nové podlahy těšit dlouho a bude jim spolehlivě sloužit.

Při výběru podlahové krytiny je třeba vzít v úvahu, do jakého prostoru bude umístěna, jaké budou požadavky na její zatížení běžným provozem a tím také její životnost. Jaké nároky na další údržbu bude uživatel ochoten akceptovat a skutečně je bude provádět.

Další velmi důležitou, ale bohužel často podceňovanou skutečností, je podklad na kterém bude nová podlahová krytina položena a jakou technologií bude k podkladu připevněna. Podklad pod podlahovou krytinou a technologie montáže podlahové krytiny velmi výrazně ovlivňují nejen životnost ale i vzhled nové podlahy. Je třeba si uvědomit, že samotná podlahová krytina ( i dílce plovoucích podlah a nebo masivních podlah ) nejsou nosnou vrstvou a nemohou nahrazovat a to ani částečně konstrukci podkladu. Podklad pod podlahovou krytinu obecně, musí být rovný, suchý a bez trhlin. Nelze v žádném případě počítat s tím, že použitím určité podlahové krytiny dojde k odstranění nedostatků podkladu pod podlahovou krytinou.

Montáž podlahových krytin musí odpovídat povaze a některým specifickým vlastnostem každé konkrétní podlahové krytiny, podkladu a stupni zatížení místnosti s ohledem na její účel a četnost využití. Neexistuje prakticky univerzální technologie montáže podlahových krytin, vždy je třeba přihlédnout k fyzikálním a technickým vlastnostem materiálů podlahových krytin a podkladu na kterém má být podlahová krytina umístěna. Je třeba mít předem promyšleno ukončení podlahové krytiny u stěn a v místech napojení na jinou podlahovou krytinu (dveře, stupně, schody apod.)

Neméně důležité pro správnou a dlouhou bezproblémovou funkci podlahové krytiny je i její následná údržba. Vždy si vyžádejte k nové podlahové krytině návod na údržbu a ve vlastním zájmu jen dodržujte. Žádná podlahová krytina není nezničitelná, jde pouze o to, jaké vytvoříte podmínky, aby Vám nová podlaha dlouho a spolehlivě sloužila a stále dobře vypadala.