Nechejte špínu za dveřmi

Nechejte špínu za dveřmi – usnadněte si úklid a šetřete podlahové krytiny

Často opomíjeným prvkem doplňujícím užitné vlastnosti a prodlužující životnost podlahových krytin obecně, je právě ta „obyčejná rohožka“, která je v mnoha případech vytvořená svépomocí ze zbytků textilní podlahové krytiny či jiných bytových textilií. Toto řešení je pravda levné a rychlé, ovšem svoji funkci neplní a nebo jen velmi omezeně, jde spíše o pocit, že „máme rohožku“ a nic víc pro to udělat nejde a navíc pro ni ani není místo, zakopává se o ni a není ani příliš vzhledná. Rohožku v zásadě nepotřebujeme.

To je ovšem hluboký omyl. Použití kvalitních rohoží a čistících zón, výrazně omezuje vnikání nečistot do objektů, snižují se tak nároky a náklady na úklid a výrazně prodlužuje životnost podlahových krytin v interiéru.

Dnešní moderní rohože jsou konstruovány ze speciálních a odolných materiálů, některé sofistikované rohože dokáží odstranit nečistoty z obuvi i při běžné chůzi, která vyvolá pohyby částí rohože a tím dochází k odstraňování nečistot.

Rohože rozdělujeme na venkovní, a vnitřní. Liší se navzájem svojí konstrukcí a účelem při čištění obuvi.

Venkovní rohož musí zbavit obuv od hrubých mechanických nečistot a sněhu, její konstrukce musí umožňovat odtok vody a musí pod ní být místo na mechanické nečistoty, aby nedocházelo k zanášení rohože.

Vnitřní rohož slouží již k čištění a dočišťování obuvi od zbytků jemných mechanických nečistot, prachu a především vody ulpívající na obuvi. Její konstrukce musí umožnit velkou absorpci kapalin bez toho aby se kapaliny uvolňovaly do okolí rohože.

Pro velké obytné celky, obchodní a komerční centra, kancelářské budovy a podobně, se u vstupu používají soustavy různých rohoží. Takováto skladba navzájem po sobě následujících rohoží, které mají každá svůj specifický účel se říká čistící zóna.

Obecně pro rohože a čistící zóny platí pravidlo, že po každé by mělo být možné ujít alespoň dva kroky.

Pro efektivní a správnou funkci rohoží a čistících zón, je nutná pravidelná a kvalitní údržba, jejíž četnost je zohledněna zatížením, a momentálními klimatickými podmínkami.