Montáž podlahových krytin

Provádíme odbornou montáž všech podlahových krytin dostupných na trhu v České republice.

Kvalitu a životnost nových podlahových krytin velmi významně ovlivňuje správně zvolená a odborně provedená technologie montáže, použití kvalitních montážních materiálů, pomůcek a profesionálního nářadí.

V současné době moderních podlahových krytin a jejích neustálých inovací je velmi důležité dodržovat technologickou kázeň vyplývající z pokynů výrobce konkrétní podlahové krytiny a místních podmínek v prostoru, kde má být nová podlahová krytina instalována. Prakticky každá „nová podlaha“ je svým způsobem originálem, více či méně se lišící od původního stavu podlahy.

Při montáži podlahových krytin je třeba respektovat také záruční podmínky výrobce, který si nezřídka určuje i montážní materiály ( většinou lepidla ) a způsob provedení montáže podlahové krytiny. Pokud reklamační technik výrobce a nebo dovozce podlahové krytiny zjistí, porušení těchto interních požadavků, reklamaci neuzná.