PVC – kreativní a odolné

PVC je plastová podlahová krytina, která zahrnuje širokou škálu vzorů a barev v provedení homogenním a heterogenním.

Mezi její přednosti patří:

Konstrukce

Heterogenní podlahové krytiny

Skládají se z více vrstev, odlišujících se od sebe buď složením nebo provedením. Tloušťka nášlapné (užitné) vrstvy určuje stupeň zátěže podlahové krytiny. Na trh se dodávají většinou v pásech, v menší míře i ve čtvercích. Tyto podlahoviny splňují požadavky pro aplikace v bytové i komerční výstavbě a v lehkém průmyslu.

Homogenní podlahové krytiny

Homogenní podlahové krytiny jsou v celé své tloušťce stejného složení i provedení. Nášlapná (užitná) vrstva je shodná s tloušťkou podlahoviny. Vyrábí se v různých tloušťkách . Na trh se dodává ve formátu dlaždic nebo pásů. Tyto podlahoviny splňují požadavky pro aplikace v objektech s těžkým namáháním, jako jsou školy, nemocnice, obchodní domy, výrobní haly a jiné veřejné prostory.

V produkci homogenních podlahovin naleznete i podlahoviny s elektrickými vlastnostmi, jedná se o:

Podlahoviny elektrostaticky vodivé s vnitřním elektrickým odporem v rozsahu 5.104-1.106 Ω. Podlahovina je určena pro aplikace do prostor s požadavkem na elektrostaticky vodivé provedení podlahy, např. prostory s nebezpečím výbuchu, laboratoře, ve zdravotnictví (RTG pracoviště, operační sály, přípravny), pro výrobu zdvojených podlah aj.

Podlahoviny antistatické s vnitřním elektrickým odporem v rozsahu 5.104-1.108 Ω. Podlahovina je určena především pro aplikace do prostor s požadavkem na antistatické provedení podlahy, např. počítačové sály, výroba elektroniky, oblast telekomunikací atd.