Kompletní renovace dřevěné podlahy

Kompletní renovace dřevěné podlahy – i velmi stará a nevšední podlaha může být opět krásná

Kompletní renovace dřevěné podlahy spočívá v demontáži jednotlivých částí podlahy, očištění dřevěných nášlapných dílů podlahy ( parket a nebo prken ), opravě a nebo úpravě stávajícího podkladu, opětovné montáži dřevěné podlahy, následnou renovaci přebroušením a provedením nové povrchové úpravy.

Tato technologie kompletní renovace se používá v případě, kdy je materiál dřevěné podlahy v dobrém stavu, ale podklad nevyhovuje dnešním nárokům na bydlení. Bez problému je možné takto renovovat dřevěné parkety které jsou umístěny na dřevěném roštu a jsou přibíjeny na hřebíčky.

V případě novějších technologií, kdy se již používala lepidla a jiný typ podkladu je možnost takovéto renovace vždy závislá na konkrétních podmínkách a skladbě podlahy.

Po demontáži a opravě podkladu vhodným způsobem tak, aby bylo možné očištěné parkety celoplošně nalepit, není nutné dodržet původní skladbu parket, ale je možné použít některou další variantu.

Po celoplošném nalepení původních parket, je nutné provést úpravu povrchu přetmelením a přebroušením tak, aby byla podlaha opět bez výstupků, mezer a nerovností.

Konečná úprava povrchu se provádí obdobným způsobem jako u renovace dřevěné podlahy přebroušením. Takto zrenovovanou podlahu je možné na závěr ošetřit lakováním a nebo oleji a vosky.

Tato technologie renovace dřevné podlahy je časově, řemeslně a ekonomicky náročnější záležitost a vždy je třeba zvážit opětovné použití původních dřevěných dílců, vzhledem k jejich kvalitě a opotřebení.